Sếp Vinamit chia sẻ “bí quyết” kiếm tiền từ thị trường Mỹ

. Vinamit hỗ trợ 20 triệu đồng cho 2 gia đình giáo viên nghèo
. Sếp Vinamit chia sẻ “bí quyết” kiếm tiền từ thị trường Mỹ
. Chủ tịch Vinamit truyền lửa cho thế hệ trẻ
. Vinamit tiếp cận thị trường Mỹ