Bảo vệ thực vật theo phương pháp tự nhiên (Phần III)

Sự có mặt của vi khuẩn tấn công có thể được xác định thông qua sự yếu đi của cây mà không thấy có loại côn trùng phá hại nào hoặc thấy những tật dị dạng ở trên cây hoặc sự phát triển không bình thường của cây.