Sản phẩm Vinamit đạt chứng nhận Organic Châu Âu.

Hiện tại cùng with the certificate of Organic Mỹ and EU, Vinamit are have finished the certificate tiêu chuẩn quốc tế quan trọng to include HACCP, ISO 9001-2008, Halal, Kosher, FDA and chuẩn bị đón nhận chứng nhận BRC-Thực phẩm and IFS vào đầu năm 2017.