USDA Organic, xin chính thức công bố.

Hôm 6/12/2016, công ty cổ phần Vinamit chính thức xác nhận đạt được Chứng nhận canh tác – chế biến và nông sản hữu cơ theo tiêu chuẩn của bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Organic) và Liên minh châu Âu (Ecocert – EU).