Vinamit đạt tiêu chuẩn hữu cơ Organic USDA.

Công ty Cổ phần Vinamit chính thức được xác nhận đạt tiêu chuẩn Canh tác hữu cơ, Chế biến hữu cơ and Nông sản hữu cơ theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Organic) và Liên minh châu Âu (EU).