Chứng Chỉ HACCP

Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) có nghĩa là Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn, hay có thể hiểu là Phân tích, xác định và kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm.

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm thông qua việc nhận biết các mối nguy, để thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn. HACCP bao gồm cả việc đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, từ đó cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm.

Các nguyên lý của HACCP được thống nhất trên toàn thế giới và có thể áp dụng trong tất cả các nghành sản xuất thực phẩm và đồ uống, trong việc phân phối và bán sản phẩm. Hệ thống HACCP có thể được áp dụng cho các sản phẩm đang tiêu thụ trên thị trường cũng như cho các sản phẩm mới.

Tiêu chuẩn HACCP được thiết lập để giảm thiểu độ rủi ro có thể xảy ra đối với an toàn thực phẩm đến mức thấp nhất. HACCP dần trở nên quan trọng vì tính chất kiểm soát mọi mối nguy tiềm ẩn trong suốt quá trình sản xuất thực phẩm, thông qua việc kiểm soát những mối nguy như: tác nhân gây ô nhiễm, vi sinh vật, hóa học, vật lý và giúp nhà sản xuất có thể đảm bảo sản phẩm của họ an toàn cho người tiêu dùng.

Lịch sử hình thành Hệ thống Quản lý chất lượng Tiêu chuẩn HACCP

 • HACCP được hình thành năm 1960 do công ty Pillsbury thuộc quân đội Mỹ và NASA (cơ quan nghiên cứu hàng không Mỹ) cùng phối hợp sản xuất thông qua dự án thực phẩm an toàn cho các chương trình không gian mà các nhà du hành dùng trong vũ trụ.
 • Năm 1971, công ty Pillsbury công khai Tiêu chuẩn HACCP tại Hội nghị bảo vệ thực phẩm.
 • Năm 1974, cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho áp dụng tiêu chuẩn HACCP vào các loại thực phẩm đóng hộp.
 • Và từ những năm 1980 trở về sau, tiêu chuẩn HACCP dần được áp dụng rộng rãi và được các tổ chức quốc tế khuyến cáo sử dụng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lợi ích khi áp dụng Tiêu chuẩn HACCP

 • Lợi ích đối với Doanh nghiệp:
 1. tiêu chuẩn HACCP giúp nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường (đặc biệt là đối với các thực phẩm xuất khẩu).
 2. logo tiêu chuẩn HACCP được phép in trên bao bì có thể tạo lòng tin với người tiêu dùng
 3. tạo điều kiện thuận lợi trong việc ký kết và đàm phán các hợp đồng thương mại trong nước và xuất khẩu
 • Lợi ích đối với sản xuất:
 1. giảm chi phí giám sát và thu hồi sản phẩm hỏng, không đạt yêu cầu
 2. cải tiến quy trình sản xuất và điều kiện của môi trường sản xuất
 3. nâng cao năng lực quản lý nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm
 • Lợi ích đối với người tiêu dùng:
 1. giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền qua đường thực phẩm
 2. nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm
 3. cải thiện đời sống sức khỏe