Chứng Chỉ HALAL

Chứng chỉ HALAL là giấy chứng nhận nhằm xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất và không có các chất cấm theo yêu cầu của Shari’ah Islamiah (Luật Hồi giáo). Ngoài ra, sản phẩm phải đạt yêu cầu về các thành phần và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cầu của Kinh Qur’an và Luật Shariah. Thực phẩm có chứng nhận HALAL là sản phẩm được xác nhận không có các thành phần haram (bị cấm) và đảm bảo sự “tinh khiết” trong suốt quá trình sản xuất.

Halal theo ngôn ngữ Ả Rập có nghĩa là “hợp pháp” hoặc “được phép dùng”, sự hợp pháp ở đây là phải theo chuẩn của Kinh Qur’an. Ngược lại, Haram nghĩa là “trái luật” hoặc “bị cấm”, sự không cho phép hay kiêng kị ở đây cũng theo quy chuẩn của Kinh Qur’an. Halal và Haram là những thuật ngữ phổ biến áp dụng cho tất cả các khía cạnh đời sống, kinh tế xã hội của người Hồi giáo.

Tiêu chuẩn chứng nhận HALAL được áp dụng với các sản phẩm sau:

  • Thực phẩm và Đồ uống
  • Dược phẩm
  • Mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân
  • Thực phẩm chức năng

Các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm theo 4 nhóm trên sang các nước thuộc khu vực Trung Đông thì việc cần có giấy chứng nhận Halal gần như là bắt buộc. Việc đánh giá và xác nhận sản phẩm Halal phải do các chuyên gia có chuyên môn là người Hồi giáo kiểm tra thực tế tại nhà máy sản xuất.

Lịch sử hình thành Hệ thống Quản lý chất lượng Tiêu chuẩn HALAL

  • Ngày 26/6/2010, Tổ chức Liên minh HALAL Quốc tế – International Halal Intergrity Alliance (IHIA) đã ban hành tiêu chuẩn HALAL. Chứng nhận HALAL theo tiêu chuẩn của IHIA được cả thế giới công nhận và được áp dụng rộng rãi.

Lợi ích khi đạt được Tiêu chuẩn HALAL

  • Đối với người theo đạo Hồi, việc sử dụng các sản phẩm Halal là bắt buộc, vì thế các sản phẩm có dấu Halal trên bao bì sản phẩm sẽ dễ dàng xuất khẩu vào thị trường các quốc gia Hồi giáo và các nước có người Hồi giáo
  • Giúp người tiêu dùng nhận biết nhanh sản phẩm Halal, qua đó làm tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm (kể cả thị trường trong và ngoài nước)