Chứng Chỉ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

Căn cứ quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc giao cho Hội Doanh Nghiệp HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO triển khai chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao”; thay thế cho quyết định 147/2005/QĐ_UBND ngày 18 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh về việc giao cho Trung Tâm Xúc tiến thương mại & đầu tư và Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức chương trình này. Như vậy, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2011, Hội Doanh Nghiệp HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO là đơn vị hợp pháp duy nhất, thay thế vai trò Tổ chức điều tra HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO hàng năm của Báo Sài Gòn Tiếp Thị trước đây.

Cuộc điều tra HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO hàng năm được tiến hành qua 5 bước sau:

  • Bước 1 điều tra tại hiện trường phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng.
  • Bước 2 tổng hợp kết quả: mã hóa nhập liệu, đưa ra danh sách sơ bộ đợt 1.
  • Bước 3 nộp hồ sơ: ban tổ chức sẽ mời những doanh nghiệp có tên trong danh sách đợt 1 nộp hồ sơ (theo mẫu) để minh bạch thông tin với người tiêu dùng. Đây mới là giai đoạn doanh nghiệp tham gia vào chương trình bằng cách hoàn chỉnh hồ sơ và gởi về cho ban tổ chức.
  • Bước 4 thu thập ý kiến của các sở ban ngành: danh sách doanh nghiệp sơ bộ kể trên sẽ được gửi đến cơ quan chức năng thẩm tra và cho ý kiến đánh giá như: Sở công thương, Sở Y tế, Sở Tài nguyên môi trường…
  • Bước 5: sau khi thẩm định đầy đủ các bước nêu trên, ban tổ chức sẽ công bố những doanh nghiệp chính thức đạt Nhãn hiệu chứng nhận HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO (2018) trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Và trong năm 2018, Công ty CP Vinamit chúng tôi cũng đã được Người tiêu dùng cả nước bình chọn và được chứng nhận là HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2018