Chứng Chỉ Organic EU

Chứng chỉ Organic EU (European Union – Liên minh châu Âu) theo tiêu chuẩn EU-Eco Regulation (European Union – European Council – Regulation : Tiêu chuẩn Hội đồng Liên minh châu Âu) về việc sản xuất hữu cơ các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và các chỉ dẫn về các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và các loại thực phẩm khác; định nghĩa về các loại sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm được chỉ định là sản phẩm sinh thái nên trồng được quy định bởi IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Hiệp hội IFOAM hiện tại có 800 tổ chức thành viên tại 119 quốc gia trên toàn thế giới.

Các hoạt động hữu cơ được phê duyệt chứng nhận Organic EU khi người tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ phải đảm bảo rằng họ đang bảo vệ tài nguyên thiên nhiên,bảo tồn và duy trì tính đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái trong khu vực và chất lượng nguồn nước, đất và bảo đảm sức khỏe, an toàn vật nuôi. Trong quá trình nuôi trồng và chăn nuôi hữu cơ, không được sử dụng các sản phẩm biến đổi gen hay gây biến đổi gen.

Tiêu chuẩn sản xuất cây trồng hữu cơ

 • Đất: được cải tạo và canh tác qua mỗi vụ mùa, đảm bảo sự đa dạng sinh học và độ phì của đất
 • Giống và hạt giống: đảm bảo tính hữu cơ qua mỗi lần nhân giống
 • Phân bón và các chế phẩm: chỉ sử dụng các chất được phê duyệt trong quy định của tiêu chuẩn Organic EU
 • Sâu bệnh và cỏ dại:sử dụng thiên địch và luân canh để diệt sâu bệnh và cỏ dại
 • Quá trình nuôi trồng: ngăn chặn hoặc giảm thiêu tối đa ô nhiễm môi trường

Tiêu chuẩn sản xuất chăn nuôi hữu cơ

 • Vật nuôi: được sinh ra và lớn lên trong trang trại hữu cơ, sản phẩm từ động vật hữu cơ và các chất thải cũng được xem là hữu cơ
 • Sinh sản: sinh sản tự nhiên, không dùng hormone và các chất có thành phần tương tự để kích thích sinh sản
 • Thức ăn: thức ăn hữu cơ trong trang trại, chỉ sử dụng thức ăn phi hữu cơ trong danh mục quy định, không được dùng chất kích thích tăng trưởng
 • Phòng và trị bệnh: chuồng đủ không gian, vệ sinh tốt, có thể sử dụng cac loại thuốc thú y miễn dịch, vật nuôi bị nhiễm bệnh cần phải được điều trị ngay lập tức
 • Vệ sinh & Khử trùng: chỉ dùng những sản phẩm nằm trong danh mục quy định
 • Tập quán chăn nuôi và điều kiện chuồng trại: vật nuôi hữu cơ phải được chăn thả tự do và tách biệt với các vật nuôi khác, giảm thiểu đau đớn cho vật nuôi trong toàn bộ vòng đời kể cả lúc giết mổ, mật độ thả và điều kiện chuồng trại phải đảm bảo nhu cầu phát triển sinh lý của vật nuôi

Chứng nhận hữu cơ Organic EU được giám sát liên tục 1-2 lần mỗi năm, bao gồm việc thanh tra tại nơi sản xuất của các cơ sở sản xuất mà không được báo trước hoặc có thể được báo trước. Sản phẩm hữu cơ phải chấp hành các quy định về hữu cơ, bảo vệ sức khỏe và bảo vệ người tiêu dùng

Nếu vì lý do bất kỳ, một sản phẩm hữu cơ vi phạm các quy định hữu cơ của Organic EU sẽ đều bị thực thi pháp luật, bao gồm các hình phạt tài chính, đình chỉ hoặc hủy bỏ chứng nhận hữu cơ. Tất cả các sản phẩm được chứng nhận hữu cơ Organic EU đều được đánh dấu rõ ràng và hiển thị trên sản phẩm với con dấu chứng nhận.