Website www.vinamit.com.vn được tạo ra, duy trì và kiểm soát bởi Công ty Cổ phần Vinamit. Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, người truy cập đồng ý bị ràng buộc với các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây và đồng ý với bất kỳ sự chỉnh sửa, bổ sung nào của Các Điều khoản & Điều kiện.

Quý khách vui lòng xem lại các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và thời gian sửa đổi để đảm bảo rằng bạn đã đọc và đồng ý với các chính sách hiện hành, vì nó có thể được sửa đổi mà không được thông báo trước. Ngày chỉnh sửa các Điều khoản và Điều kiện này được ghi ở cuối trang. Bất kỳ sự thay đổi hay chỉnh sửa nào của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tại trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng việc sử dụng một số tính năng của trang web của chúng tôi, bạn có thể phải chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung. Bằng cách sử dụng các tính năng này, bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung này.

Vinamit có thể chấm dứt, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh của website Vinamit, bao gồm cả sự sẵn có của bất kỳ tính năng nào của trang web, bất cứ lúc nào. Vinamit cũng có thể giới hạn các tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế truy cập của bạn đến các bộ phận hoặc toàn bộ trang web mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm. Vinamit có thể chấm dứt việc ủy quyền, các quyền và giấy phép cho tài liệu này.

Quyền sở hữu các tài nguyên trên website

Tất cả các tài liệu trên trang web của chúng tôi, bao gồm tên, logo, thương hiệu, hình ảnh, văn bản, hình ảnh đồ họa, banner, hình ảnh minh họa, ảnh nghệ thuật, video clip và các yếu tố khác tạo nên những trang khác (gọi chung là ” Nội dung “) được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu và kiểm soát của chúng tôi hoặc do các bên khác đã được cấp phép hoặc cung cấp tài liệu của họ cho chúng tôi. Tất cả các trường hợp sao chép, tải về, đăng lại, truyền tải, hoặc phân phối trong bất kỳ cách nào, hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bởi bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, cần ghi rõ nguồn gốc Nội dung. Bạn không có thể thêm, xóa, làm sai lệch, hoặc sửa đổi nội dung. Bất kỳ nỗ lực trái phép để sửa đổi nội dung bất kỳ, để làm sai lệch hoặc phá vỡ tính năng bảo mật của chúng tôi, hoặc nhằm sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích nào khác ngoài mục đích chính của chúng tôi đều bị nghiêm cấm.

Phạm vi chịu trách nhiệm về các thông tin trong website

Trong mọi trường hợp, Vinamit và các chi nhánh, các đối tác, đại lý và các nhà mạng quảng cáo không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn hại trực tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào (ngay cả khi chúng tôi đã được khuyên về khả năng của sự tổn hại đó), bao gồm cả việc giảm lợi nhuận, giảm doanh thu, sự gián đoạn trong kinh doanh hoặc việc sử dụng vật liệu chế biến sản xuất hoặc sự cố từ chương trình máy tính hoặc thông tin phát sinh từ :

 1. Sử dụng hoặc không sử dụng trang web của chúng tôi
 2. Nội dung và dịch vụ có sẵn hoặc thông qua trang web của chúng tôi

Công ty Vinamit hay bất kỳ các chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các lỗi hoặc thiếu sót trong các tài liệu trên trang web này. Những thông tin, tài liệu được cung cấp trong trang web của chúng tôi không có bất cứ sự đảm bảo nào dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm các đảm bảo thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hay bất cứ vi phạm nào. Vinamit có thể thay đổi các tài liệu, thông tin này hoặc các sản phẩm được mô tả trong trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vinamit không cam kết sẽ liên tục cập nhật các thông tin trong trang web của chúng tôi.

Không đảm bảo tính chính xác thông tin và sự hoạt động liên tục của trang web

Trang web của chúng tôi và tất cả những thông tin, nội dung , dịch vụ được cung cấp trực tiếp hoặc thông qua các liên kết trong trang web, khi bạn đồng ý sử dụng trang web của chúng tôi là bạn đã chấp nhận các rủi ro trong quá trình sử dụng web của riêng bạn. Vinamit và các chi nhánh, các đối tác, đại lý và các nhà mạng quảng cáo sẽ từ chối mọi sự bảo đảm, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả các bảo đảm thương mại hay phù hợp cho một mục đích cụ thể vì những lý do tổn hại thông tin khách quan. Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện nội dung để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và mới nhất cho trang web. Chúng tôi không đảm bảo sự hoạt động của trang web trong các trường hợp sau :

 1. Sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trong website với mọi phần mềm trình duyệt sẽ không bị gián đoạn, chính xác, an toàn hoặc không bị các lỗi tải trang
 2. Trang web của chúng tôi sẽ luôn đăng nhập được ở bất kỳ thời gian nào hay bất kỳ địa điểm nào
 3. Bất kỳ lỗi nào của trang web cũng sẽ được sửa chữa ngay lập tức
 4. Máy chủ của trang web chúng tôi bị lỗi hay các nội dung của chúng tôi bị nhiễm virus hay các thành phần gây hại khác.

Nội dung được sử dụng trong trang web của chúng tôi là để cung cấp thông tin cho người đọc, không dùng để thay thế cho các lời khuyên y tế, chuẩn đoán hay chữa trị. Xin hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc các chuyên gia dinh dưỡng nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng sức khoẻ và các thông tin được đăng tải ở đây.

Quy tắc ứng xử khi hoạt động trong website

Chúng tôi có một vài điều lưu ý và hướng dẫn thông thường để đảm bảo sự trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi:

 1. Bạn được quyền chia sẻ ý kiến của mình, nhưng bạn hãy tôn trọng chúng tôi khi chia sẻ ý kiến của bạn. Những hành động công kích chúng tôi hay người khác vì mục đích cá nhân sẽ không được chào đón tại trang web của chúng tôi.
 2. Trang web của chúng tôi không đồng ý với việc bạn sử dụng những ngôn ngữ thiếu tôn trọng hoặc nội dung phản cảm, ngôn ngữ khiêu khích mang hàm ý hận thù hay xúc phạm dù rõ ràng hay ngụ ý đều không được chấp nhận ở trang web của chúng tôi.
 3. Chúng tôi có thể tư vấn, thảo luận với bạn về sản phẩm của chúng tôi và khuyến khích bạn nêu cảm nhận của bạn với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ thảo luận hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, bạo lực hoặc có hại đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Nếu bạn cần giúp đỡ về một vấn đề y tế hoặc vấn đề cá nhân nghiêm trọng, xin hãy tham khảo ý kiến một chuyên gia.
 4. Không gửi thư rác! Trang web của chúng tôi không phải là nơi để tiếp thị bản thân hoặc dịch vụ của bạn.
 5. Hình ảnh tải lên không được vi phạm bất kỳ luật bản quyền. Hình ảnh không chứa các hình ảnh đồ họa hoặc ảnh khoả thân.

Vinamit bảo lưu quyền thay đổi các nguyên tắc này bất cứ lúc nào.

Quyền thay đổi các thông tin điều khoản mà không cần báo trước

Bất kỳ ghi chú, tin bài đăng, ý tưởng, gợi ý, khái niệm, hoặc các tài liệu khác được trao đổi thông qua trang web của chúng tôi, qua e-mail hoặc bất kỳ phương tiện nào mà chúng tôi tạo ra hoặc cung cấp trong tương lai sẽ trở thành tài sản của Vinamit và chúng tôi có quyền (không phải bồi thường cho bất kỳ bên nào) để sử dụng tài liệu đó cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại, vĩnh viễn dưới mọi hình thức và mọi cách thức truyền thông, dù bạn biết hoặc sau này bạn mới biết, bạn cũng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào chống lại chúng tôi đối với việc sử dụng đó.

Bạn sẽ phải đồng ý với những điều khoản sau đây của chúng tôi, trong trường hợp bạn đề nghị một tài liệu với chúng tôi :

 1. Tài liệu này là bản gốc của bạn và nó chính xác về thông tin
 2. Tài liệu này không vi phạm luật bản quyền, và việc sử dụng nó cũng sẽ không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba hoặc bất kỳ luật hoặc pháp lệnh nào
 3. Bạn sẽ sử dụng những hiểu biết chuyên ngành của mình để đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào của bạn cũng không chứa thành phần phá hoại như virus, worm, Trojan hay các loại khác. Bạn cũng đồng ý rằng sẽ không sử dụng trang web của chúng tôi, nội dung trong trang web, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có trong trang web của chúng tôi hay thông qua trang web của chúng tôi cho bất cứ mục đích trái pháp luật nào.

Vinamit không có trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc thông tin được tạo ra, lưu trữ, duy trì, đề nghị, truyền tải hoặc truy cập trong trang web hoặc thông qua các trang web hoặc cơ sở hạ tầng của người tham gia, và Vinamit không bị bắt buộc phải giám sát hoặc thực hiện bất kỳ kiểm soát biên tập qua tài liệu này.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về Các Điều khoản & Điều kiện hoặc cách hoạt động của trang web này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để giải đáp thắc mắc:

Công ty Cổ phần Vinamit

Địa chỉ : 22A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Tel : (028) 3990 1922

Fax : (028) 3990 1921

E-mail : contact@vinamit.com.vn

Cập nhật ngày  8  tháng  9 năm 2017