Hotline Thị trường Nội địa: 0903 931 961 | Hotline Thị trường Xuất khẩu: +84 122 666 1682

Cửa hàng Vinamit

 • Sản phẩm Vinamit
 • Hướng dẫn mua hàng
 • Bản tin Vinamit
san-pham-Vinamit
 • 1988: Thành lập công ty Vinamit & Xuất khẩu Đài Loan các sản phẩm trái cây sấy
 • 1991: Xây dựng nhà máy Vinamit Bình Dương
 • 1995 – 1997: Xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc
 • Từ 2004: Vinamit phát triển thị trường nội địa
 • 2007 – 2009: Cổ phần hóa Vinamit và xây dựng nhà máy Vinamit Kiên Giang & Đắk Lắk
 • 2014: 10 năm liên tục đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao & Top 10 Doanh nghiệp ASEAN tại thị trường Trung Quốc
 • 2015: Giới thiệu thương hiệu Vinamit Organic & Phát triển hạt giống nhân sự chuyên sâu Nông nghiệp Việt Nam
san-pham-Vinamit
 • 1988: Thành lập công ty Vinamit & Xuất khẩu Đài Loan các sản phẩm trái cây sấy
 • 1991: Xây dựng nhà máy Vinamit Bình Dương
 • 1995 – 1997: Xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc
 • Từ 2004: Vinamit phát triển thị trường nội địa
 • 2007 – 2009: Cổ phần hóa Vinamit và xây dựng nhà máy Vinamit Kiên Giang & Đắk Lắk
 • 2014: 10 năm liên tục đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao & Top 10 Doanh nghiệp ASEAN tại thị trường Trung Quốc
 • 2015: Giới thiệu thương hiệu Vinamit Organic & Phát triển hạt giống nhân sự chuyên sâu Nông nghiệp Việt Nam
san-pham-Vinamit
 • 1988: Thành lập công ty Vinamit & Xuất khẩu Đài Loan các sản phẩm trái cây sấy
 • 1991: Xây dựng nhà máy Vinamit Bình Dương
 • 1995 – 1997: Xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc
 • Từ 2004: Vinamit phát triển thị trường nội địa
 • 2007 – 2009: Cổ phần hóa Vinamit và xây dựng nhà máy Vinamit Kiên Giang & Đắk Lắk
 • 2014: 10 năm liên tục đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao & Top 10 Doanh nghiệp ASEAN tại thị trường Trung Quốc
 • 2015: Giới thiệu thương hiệu Vinamit Organic & Phát triển hạt giống nhân sự chuyên sâu Nông nghiệp Việt Nam
san-pham-Vinamit
 • 1988: Thành lập công ty Vinamit & Xuất khẩu Đài Loan các sản phẩm trái cây sấy
 • 1991: Xây dựng nhà máy Vinamit Bình Dương
 • 1995 – 1997: Xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc
 • Từ 2004: Vinamit phát triển thị trường nội địa
 • 2007 – 2009: Cổ phần hóa Vinamit và xây dựng nhà máy Vinamit Kiên Giang & Đắk Lắk
 • 2014: 10 năm liên tục đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao & Top 10 Doanh nghiệp ASEAN tại thị trường Trung Quốc
 • 2015: Giới thiệu thương hiệu Vinamit Organic & Phát triển hạt giống nhân sự chuyên sâu Nông nghiệp Việt Nam

Tin tức