Hotline Thị trường Nội địa: 0903 931 961 | Hotline Thị trường Xuất khẩu: +84 122 666 1682
» Vinamit » Phân Phối Quốc Tế

Phân Phối Quốc Tế

Sản phẩm của Vinamit có mặt trên 17 nước ASEAN và châu Âu và đang tiến ra toàn thế giới. (USA, Australia, Korea, Malaysia, Singapore, Japan, Taiwan, France, Switzerland, Canada, Rusia, Philippines, Nepal, Hongkong, Thailand, Netherland, Cyprus, China,…).

Mỗi năm, Vinamit xuất khẩu 65% sản lượng sản phẩm sang các nước Trung Quốc, Úc, Đài Loan, ASEAN, Mỹ và Nhật Bản. Hiện nay các sản phẩm của Vinamit cũng đã có mặt tại các thị trường lớn và khó tính về chất lượng của sản phẩm nhập khẩu như Châu Âu và Bắc Mỹ.

Phương thức vận chuyển:  FOB HCM

Cách thức thanh toán: By TTR before shipment or L/C at sight allowed TTR