Hotline Thị trường Nội địa: 0903 931 961 | Hotline Thị trường Xuất khẩu: +84 122 666 1682
» Bản tin Vinamit » Vinamit » Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn

Xây dựng Vinamit trở thành công ty thực phẩm tốt cho sức khỏe hàng đầu Việt Nam, nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam ra tầm thế giới.

Sứ mệnh

Phát triển vững bền dựa trên nền tảng xây dựng chuỗi giá trị từ gốc đến ngọn, được quản lý bởi hệ thống được giao quyền, với tinh thần và trách nhiệm dân tộc.

Nguyên tắc hành xử

  • Tự hào với các sản phẩm chúng ta đang kinh doanh.
  • Cân đối mục tiêu dài hạn và ngắn hạn.
  • Tôn trọng lẫn nhau và thành công cùng nhau.
  • Minh bạch và thẳng thắn.
  • Chia sẻ với cộng đồng, xây dựng niềm tự hào dân tộc.